Loodusõpe

Ermistu Looduskeskus

Ermistu järve kaldal asuv looduskeskus ootab kõiki loodushuvilisi tutvuma meid ümbritsevaga, nii maal kui vees. Koolidele ja lasteaedadele suunatud õppeprogrammid on praktilised ning kooli õppekava täiendavad programmid, mis tõstavad keskkonnateadlikkust ja õpetavad tundma erinevaid looduse uurimise meetodeid ja vahendeid. Ermistu mitmekesine loodus ja asukoht on loonud kõik eeldused praktiliste loodusteadmiste kogumiseks ja jagamiseks.

Juhis õpetajale

Programmi sisu ja kestvust on eelneval kokkuleppel võimalik kohandada vastavalt sihtgrupi vajadustele. Õpetaja peamiseks ülesandeks on laste ettevalmistamine väliõppeks, mis hõlmab endast eelnevat selgitustööd eesseisva väliõppeprogrammi sisu kohta ning jälgimist, et õpilastel oleks väliõppeks ka sobiv riietus. Eelnev teavitustöö on oluline innustamaks lapsi aktiivselt programmist osa võtma ning tagamaks nende suurema kaasatuse tegevustesse. Külastusaja muutmine ja tühistamine: Kui planeeritud külastus jääb ära või soovite programmi aega muuta, siis andke sellest võimalikult varakult teada. Broneeringut ei saa tühistada vähem kui 14 päeva enne programmi toimumist.

Õppeprogrammid

Meil on kokku 3 erinevat loodusõppeprogrammi. Kõik õppeprogrammid on mõeldud I-III kooliastme õpilastele. Eelneval kokkuleppel on võimalik programme kohandada ka gümnaasiumi õpilastele ning eelkooliealistele lastele.

Kalade uurimine

Kalade uurimise programmis tutvutakse Eesti kalanduse ja kalaliikidega. Peamisteks uurimisobjektideks on Ermistu järve kalad: ahven, särg, latikas, haug. Lisaks võetakse luubi alla ka tähtsamad merekalad: kilu, räim, koha, tuulehaug ning uuritakse püsipreparaate kalade ehituse kohta.
KohtErmistu Puhkeküla
Teemad: Ermistu järve kalaliigid, kalade sise- ja välisehitus, kalade tähtsus
Grupi suurus: kuni 15 inimest
Sihtrühm: I-II kooliastme õpilased
Kestvus (tundides): 1 h
Läbiviimise koht: Ermistu järve ääres
Toimumise aeg: kevadel/sügisel
Vahendid: lõikeriistad, pildimaterjal, Ermistu järve kalad, tähtsamad mere kalad, püsipreparaadid
Maksumus: 270€

Kalapüügi algõpe

Tutvume harrastusliku kalapüügi reeglitega, õpime tundma tavalisemaid püügivahendeid ja -võtteid ning ohutustehnikat. Teeme lihtsamaid loodusvaatluseid: ilm, veetemperatuur, hapnikusisaldus, läbipaistvus, seos kaladega.
Koht: Ermistu Puhkeküla
Teemad: kalapüügivahendid, kalapüügi reeglid, lihtkäsiõnge valmistamine käepärastest materjalidest, kalapüük, püütud liikide määramine
Grupi suurus: kuni 15 inimest
Sihtrühm: I-II kooliastme õpilased
Kestvus (tundides): 1,5-2 h
Läbiviimise koht: Ermistu järve ääres
Toimumise aeg: kevadel/sügisel
Vahendid: lihtkäsiõnge valmistamiseks vajaminevad materjalid
Maksumus: 225€

Ermistu järv

Ermistu järvel on huvitav ajalugu ning eriline taimestik, loomastik ning ravimuda. Räägime bioloogilisest mitmekesisusest, looduskaitsest, säästvast arengust, õpime märkama seoseid inimese ja looduse vahel.

Koht: Ermistu Puhkeküla
Teemad: järve loomastik ja taimestik, ravimuda, looduskaitse, lihtsamad mõõtmised
Grupi suurus: kuni 12 inimest
Sihtrühm: I-II kooliastme õpilased
Kestvus (tundides): 1,5 h
Läbiviimise koht: Ermistu järve ääres
Toimumise aeg: kevad/sügis
Vahendid: kahvad luubid
Maksumus: 210€

Saada päring: