Kalastushuvilisele

Kasulikud lingid kalamehele

Siit leiad, milline on parasjagu ilm Tõstamaal:
Ilm Tõstamaal
Kalastusloa kohta leiad infot siit:
Kalastusinfo
Mis on kalastuskaart ja kust seda saab:
Kalastuskaart
Kalade  püügikeeluajad
Kalade alammõõdud

§ 53. Püügikeelud kalaliikide kaupa

 (1) Keelatud on püüda:
  1) jõgedes jõesilmu – 1. märtsist 30. juunini;
  2) lõhet ja meriforelli siseveekogudes – 1. septembrist 30. novembrini;
  3) jõeforelli – 15. septembrist 31. jaanuarini, välja arvatud Narva jões;
  4) merisiiga Pärnu jões – 15. oktoobrist 15. novembrini;
  5) peipsi siiga – 1. novembrist 30. novembrini;
  6) rääbist – 1. augustist 30. juunini;
  7) haugi – 15. märtsist 30. aprillini;
  8) latikat – 1. maist 10. juunini, välja arvatud lihtkäsiõnge, käsiõnge ja põhjaõngega;
  9) linaskit – 20. juunist 20. juulini, välja arvatud lihtkäsiõnge, käsiõnge ja põhjaõngega. Endla järves ja Sinijärves (Endla Sinijärves) on linaski püük keelatud 1. aprillist 20. juulini kõikide püügivahenditega;
  10) vimba Kunda, Selja, Loobu, Valgejõe, Jägala, Pirita, Vääna, Keila, Vasalemma, Vihterpalu, Kasari (koos lisajõgedega), Paadremaa, Audru, Pärnu, Sauga ja Reiu jões – 10. maist 20. juunini;
  11) koha – 5. maist 10. juunini;
  12) jõevähki – 1. septembrist 31. juulini.
  (11) Erandina võib lõike 1 punktis 2 nimetatud kalaliike püüda siseveekogudes või nende lõikudes nimetatud ajavahemikul landi või rakisega varustatud spinningu ning lendõngega juhul, kui valdkonna eest vastutav minister on kalapüügiseaduse § 29 lõike 7 alusel kehtestanud vastavad võimalused.
  (12) Valdkonna eest vastutav minister võib kalapüügiseaduse § 11 lõigete 2 ja 3 alusel ajutiselt määrata lõike 1 punktides 7 ja 11 sätestatust erineva ajavahemiku, jättes püügikitsenduse kestuse samaks.
  (2) Looduskaitseseaduse § 51 lõike 2 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse kuuluvates veekogudes või nende lõikudes on lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud lõheliste püügikeelu ajal keelatud kalapüük vees viibides, välja arvatud Narva jões ning silmupüügil silmutorbikute ja silmumõrdadega