Kodukord

Kodukord

Lugupeetud külastaja

- Suhtu puhkeküla varasse ja ümbruskonda heaperemehelikult. - Arvesta teiste puhkekülas viibijatega. - Öörahu on alates kell 00.00-06:00. - Avarii, tulekahju või muu õnnetuse toimumisest/ohust teavita viivitamatult puhkeküla personali telefonil +372 5629 7627 ja häirekeskust numbril 112. - Puhkeküla vara lõhkumise, hävimise või kaotsimineku korral teavita sellest registratuuri. Tekitatud kahju hüvitada vastavalt esitatud kahjunõudele. - Köögis ja kämpingumajades pese kasutatud toidunõud, kuivata ning pane oma kohale tagasi. Lõhutud nõudest teavita registratuuri. - Tagasta renditud ruumid samaväärses olukorras (kaunistused tuleb maha võtta, esemed tuleb samale kohale tagasi panna jne). - Grillide asukoht majakestest grillsöe kasutamisel peab olema vähemalt 2 meetrit, lahtise tulega 5 meetrit. - Veendu, et vettehüpped on ohutud. Tegemist on rabaäärse järvega, mille põhjas võib leiduda erinevaid teravaid puuoksi jms. - Hoia puhtust - prügi pane sorteeritult prügikasti ja suitsukonid tuhatoosi. - Ermistu järvel veesõidukiga sõites tuleb jälgida 10 km/h kiirusepiirangut ja tähistatud püügivahendeid. - Puhkekülla Teie juurde saabuvad külalised peavad endast viivitamatult teada andma puhkeküla töötajatele registratuuri. Iga päevakülalise kohta kuulub tasumisele lisatasu. _ Välja registreerides tagasta võti registratuuri. Väljaspool tööaega pane võti registratuuri ukse juurde postkasti. - Ilutulestiku korraldamine peab olema puhkekülaga kokkulepitud. Ilutulestiku korraldaja koristab kõik ilustulestiku jäägid (sh territooriumile laiali lendanud osad) enda järelt ära. - Öörahust mitte kinni pidamisel ning ühekordse hoiatuse rikkumisel on puhkekülal õigus kutsuda kliendile politsei ja nõuda kämpingumaja/toa või muude renditud ruumide viivitamatult vabastamist raha tagastamata. - Klient täidab Ermistu Puhkeküla kodukorda ja nõuab seda ka teistelt temaga kaasas olevatelt isiklutelt.

 • Ära ole lärmakas ja ära mängi valjult muusikat.

 • Kooskõlastamata muusika kuulamine on keelatud. 

 • Keelatud on puhkeküla inventari (mööbel, grillid jne) ümber paigutamine ja välja tõstmine eelneva kokkuleppeta.

 • Ära jäta lapsi territooriumil järelvalveta, veendu et lapsed ei viibiks katuseterrassil ilma vanemliku järelvalveta ega kõõluks ja turniks üle piirete.
 • Laste mänguväljaku kasutamine on omal vastutusel.
 • Väikestel lastel kasuta järves ujumas käies.
  kätiseid või veste (ujumiskohas läheb vesi järsku sügavaks).
 • Kehavedelikud ja väljaheited puhkeküla siseruumides ja territooriumil 100€.

 • Võtme kaotamine 30€.

 • Suitsetamise, küünalde jms põletamine siseruumides tuvastamine alates 250€, väljakutse 600€.

 • Mustana tagastatud veesõiduk 20€.

 • Puhkeküla poolt saadetud hinnapakkumine ei ole broneering.
 • Broneeringu kinnitab puhkeküla poolt saadetud broneeringu kinnitus.
 • Ettemaksuga broneeringu kinnitab õigeaegselt ettemaksu tasumine.
 • Broneeringu ülesütlemise puhul kliendile ettemaksu ei tagastata.
 • Sisseregistreerimine toimub ainult isikut tõendava dokumendi alusel.

 • Alaealisi isikuid ilma täiskasvanu järelvalveta puhkekülla sisse ei registreerita.

 • Isikud, kes on eelnevalt kahjustanud puhkeküla mainet või vara, sisse ei registreerita.

 • Alkoholi- ja narkojoobes isikuid on puhkekülal õigus keelduda teenindamast.

 • Check-in alates 15:00-18:00. Check-out kuni kell 12.00. 

 • Lemmikloomad on karavani- ja telkimisalal ning kämpingumajades lubatud suukorviga ja rihma otsas lisatasu eest.

 • Teie kohustus on oma lemmiklooma järelt koristada.

 • Peamaja tubades ja saunamajas ei ole lemmikloomad lubatud.

 • Looduses viibivate lindude ja loomade toitmine on keelatud!

 • Kliendil on kohustus veenduda, et kõik isiklikud esemed on kaasa võetud.
 • Puhkeküla ei vastuta territooriumile maha jäetud esemete tagastamise eest.