Kodukord

Kodukord

Lugupeetud külastaja

- Suhtu puhkeküla varasse heaperemehelikult - Arvesta teiste puhkekülas viibijatega - ära ole lärmakas ja ära mängi valjult muusikat - Öörahu on alates kella 23.00 kuni kella 06.00 vastavalt Tõstamaa osavalla avaliku korra eeskirjale - Mitte jätta lapsi territooriumil järelvalveta - Avarii, tulekahju või muu õnnetuse toimumisest/ohust tuleb viivitamatult puhkeküla töötajatele teada anda - Puhkeküla vara lõhkumise, hävimise või kaotsimineku korral tuleb maksta trahvi vastavalt tekitatud kahjule ning sellest tuleb puhkeküla töötajaid kohaselt teavitada - Puhkeküla kasutusele võetud nõud tuleb pesta, kuivatada ning oma kohale tagasi panna, lõhutud nõud tuleb hüvitada - Renditud ruumid tuleb tagasi anda samaväärses olukorras (kaunistused tuleb maha võtta, esemed tuleb samale kohale tagasi panna) - Keelatud on puhkeküla inventari (mööbel, grillid) ümber paigutamine, välja tõstmine eelneva kokkuleppeta - Puhkekülla Teie juurde saabuvad külastajad peavad endast viivitamatult teada andma puhkeküla töötajatele registratuuri, külalise tasu 2.-/in - Grillide asukoht majakestest peab grillsöe kasutamisel olema vähemalt 2 meetrit ning lahtise tulega 5 meetrit - Keelatud on parvsauna ülemiselt korruselt vettehüpped - Keelatud on territooriumile prügi ja suitsukonide maha viskamine - Keelatud on lastel ilma vanemliku järelvalveta peosaali katuseterassil viibimine, üle piirete kõõlumine ja turnimine - Järves ujumas käies soovitame lastel kasutada kätiseid või veste (ujumiskohas läheb vesi järsku sügavaks) - Klient täidab Ermistu Puhkeküla kodukorda ja nõuab seda ka teistelt temaga kaasas olevatelt isiklutelt. Kui klient rikub korduvalt puhkeküla poolt kehtestatud korda, on puhkekülal õigus kutsuda kliendile politsei.

 • Puhkeküla poolt saadetud hinnapakkumine ei ole broneering
 • Broneerimiseks saadetakse broneeringu kinnitus, sh kõrghooajal kinnitab broneeringu üksnes ettemaks, mille mitte tasumine märgitud tähtaja jooksul tühistab broneeringu
 • Broneeringu ülesütlemise puhul kliendile ettemaksu ei tagastata
 • Ermistu Puhkekülla sisseregistreerimine toimub ainult isikut tõendava dokumendi alusel
 • Alaealised isikud ilma täiskasvanu järelvalveta puhkekülla sisse ei registreerita
 • Isikud, kes on eelnevalt kahjustanud puhkeküla mainet või vara, sisse ei registreerita
 • Alkoholi- ja narkojoobes isikuid on puhkekülal õigus keelduda teenindamast
 • Lemmikloomad on territooriumil ja kämpingutes lubatud suukorvi ja rihma otsas
 • Lemmikloomade järelt tuleb koristada
 • Kliendil on kohustus veenduda, et kõik isiklikud esemed on kaasa võetud
 • Puhkeküla ei vastuta territooriumile maha jäetud esemete tagastamise eest 
 • Tuba on täis oksendatud, tuleb sellest teavitada ja tasuda trahv puhkekülale summas 50€
 • Võti on ära kaotatud, tuleb tasuda puhkekülale trahv summas 25€
 • Suitsetamine ja küünalde põletamine siseruumides on rangelt keelatud, väljakutse eest koondatakse trahv 300€
 • Öörahu mitte kinni pidamisest ning ühekordse hoiatuse rikkumisel on puhkekülal õigus nõuda rahalist hüvitust summas 10€
 • Arvesta teiste puhkekülas viibijatega – ära ole lärmakas ja ära mängi valjult muusikat 
 • Laenutatud paadid tuleb pärast kasutamist ära puhastada 
 • Vastasel juhul on Ermistu Puhkekülal õigus nõuda 10€ ühe paadi koristuse kohta
 • Paadis olevad isikud peavad olema kõik kained, puhkekülal on õigus joobes isikule paati mitte laenutada
 • Paadi laenutaja peab veenduma, et kõikidel paadis olijatel on seljas päästevest 
 • Paadilaenutuse eeskiri