Kodukord

Ermistu Puhkeküla kodukord:

1. Check-in 15.00 / Check-out 12.00
2. Broneering hakkab kehtima peale ettemaksuarve tasumist.
3. Broneeringu ülesütlemisel Tellija poolt ettemaksu ei tagastata.
4. Kliendi esindaja on kohustatud tutvustama osalejatele kodukorda
5. Suitsetamine ainult ettenähtud kohtades. Hoonetes ei suitsetata. Õues suitsetamisel ei visata konisid maha vaid pannakse tuhatoosi või selleks ettenähtud kohta.
6. Prahi mahaviskamine Ermistu Puhkeküla  territooriumil on keelatud (eriti suitsukonid) Tellija koristab enda järelt tekitatud prügi selleks ettenähtud prügikastidesse.
7. Ürituse kontrolli alt väljumisel, vandalism, korrale mitte allumine, vali muusika  või muu selline tegevus annab rendileandjale õiguse üritus koheselt lõpetada (ilma tagasimakseid tegemata) Tellija vastutab ka kõikide temaga kaasas olevate inimeste tegude eest. Kui keegi seltskonnast tekitab Omanikule kahju, siis vastutab tellija.
8. Hoonetes käitumisel lähtutakse headest tavadest, Ermistu Puhkeküla  varasse suhtutakse heaperemehelikult. Nimetatud nõude mittetäitmisel on Omanikul õigus loobuda Tellija edaspidisest teenindamisest.
9. Kahjustuste tekkimisel peab Tellija korvama kahjud vastavalt Omaniku  poolt esitatud arvele.
10. Tellija vastutab tuleohutuse eest.

11. Grillide asukoht majakestest peab grillsöe kasutamisel olema vähemalt 2 m ja lahtise tulega kuni 5m.
12. Igasuguste küünalde ja tulevärgi kasutamine on lubatud vaid eelneval kokkuleppel ja kindlaks määratud kohas!
13. Omavoliline kaminate ja saunade kütmine on keelatud.
14. Arvestage puhkeküla ruumide/territooriumi kasutamisel teiste külaliste vajadustega.
15. Omanik ei vastuta võimalike kodukorra eiramisest tulenevate õnnetusjuhtumite eest.
16. Tellija  täidab Ermistu Puhkeküla  kodukorda ja nõuab seda ka teiselt temaga  kaasas olevatelt isikutelt.
17. Vastavalt Tõstamaa valla avaliku korra eeskirjale on öörahu alates kella 23.00 – 06.00
(s.t. öörahu ajal on keelatud helivõimendi kasutamine õuealal ning häirida muul viisil naabruses elavaid külaelanikke).
18. Keelatud on ihuvajaduse rahuldamine (sh.oksendamine) selleks mitte ettenähtud kohas.