Kasulikud lingid kalamehele

Siit leiad, milline on parasjagu ilm Tõstamaal:
Ilm Tõstamaal
Kalastusloa kohta leiad infot siit:
Kalastusinfo
Mis on kalastuskaart ja kust seda saab:
Kalastuskaart
Kalade alammõõdud ja püügikeeluajad 
Harrastuskalamehe taskuabimees

§ 53. Püügikeelud kalaliikide kaupa

(1) Keelatud on püüda:
1) jõgedes jõesilmu – 1. märtsist 30. juunini;
2) lõhet ja meriforelli siseveekogudes – 1. septembrist 30. novembrini, välja arvatud Narva, Selja, Jägala, Pirita, Vääna, Purtse ja Valgejões, kus rakendatakse piiranguid kalapüügiseaduse § 29 lõike 7 alusel;
3) jõeforelli – 15. septembrist 31. jaanuarini, välja arvatud Narva jões;
4) merisiiga Pärnu jões – 15. oktoobrist 15. novembrini;
5) peipsi siiga – 1. novembrist 30. novembrini;
6) rääbist jäävabas vees – 1. maist 1. juulini ja 10. novembrist 30. detsembrini;
7) haugi jäävabas vees – 15. märtsist 10. maini;
8) latikat – 1. maist 20. juunini, välja arvatud lihtkäsiõnge, käsiõnge ja põhjaõngega;
9) linaskit – 20. juunist 20. juulini, välja arvatud lihtkäsiõnge, käsiõnge ja põhjaõngega. Endla järves ja Sinijärves (Endla Sinijärves) on linaski püük keelatud 1. aprillist 20. juulini kõikide püügivahenditega;
10) vimba Kunda, Selja, Loobu, Valgejõe, Jägala, Pirita, Vääna, Keila, Vasalemma, Vihterpalu, Kasari (koos lisajõgedega), Paadremaa, Audru, Pärnu, Sauga ja Reiu jões – 10. maist 20. juunini;
11) koha jäävabas vees – 15. aprillist 15. juunini;
12) meres on keelatud koha püük 15. maist 15. juulini;
13) meres on 15. maist 15. juulini keelatud koha kaaspüük, välja arvatud nakkevõrkudega püügil;
14) jõevähki – 1. septembrist 31. juulini.(2) Looduskaitseseaduse § 51 lõike 2 alusel lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse kuuluvates veekogudes või nende lõikudes on lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud lõheliste püügikeelu ajal keelatud kalapüük vees viibides, välja arvatud Narva jões ning silmupüügil silmutorbikute ja silmumõrdadega.