Veekogu loomastik

Kirjeldus: Ekskursioonil veekogu äärde uuritakse veekogu üldist olukorda, tehakse lihtsamaid mõõtmisi (O2, pH, läbipaistvus, temperatuur).

Hinnatakse veekogu sobivust elukeskkonnana.

Kogutakse käepärast materjali: planktonit, teokarpe, puruvanade kodasid, veeputu-kaid, kalu jms.

Selgitatakse loodussäästliku kogumise reegleid.

Demonstreeritakse proovivõtuvahendeid: kahvad, võrgud, batomeetrid jne.

Kogutud materjali uuritakse luupide ja mikroskoopidega.

Vaadatakse ka püsipreparaate ja fotosid vee-elustikust.

Erinevad töövahendid

Kopratamm

Kalasaak

Angerjad

Nurg ja latikas

Vee elustik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asukoht: Pärnumaa, Tõstamaa vald, Ermistu küla, Ermistu Looduskeskus.

Teemad: puruvanad, veeputukad, kalad, vesilikud, konnad, nastikud.

Sihtrühm: kõik vanused

Programmi läbiviija: Jüri Tenson

Kestvus(tundides): 1,5 h

Maksimaalne grupi suurus: 20 inimest

Toimumise aeg: aprill- november

Juhis õpetajale: jälgida riietuse sobivust ilmale

Maksumus: 180€ (iga järgnev laps 9€)

Programmi sisu ja täpne aeg täpsustatakse eelnevalt.