Kalapüügi algõpe

Kirjeldus: Algõppe koolitus tutvustab harrastusliku kalapüügi reegleid, tavalisemaid püügivahendeid ja -võtteid ning ohutustehnikat.

Tehakse lihtsamaid loodusvaatluseid: ilm, veetemperatuur, hapnikusisaldus, läbipaistvus, seos kaladega.

Kõik osalejad püüavad iseseisvalt kala. Määratakse püütud kalade liik ja tehakse lihtsamad välisvaatlused: kalade suurus, kaal, olulised liigitunnused (soomus, küljejoon, jne).

Arutletakse, kuidas mõjutab inimtegevus kalastikku veekogudes. Räägitakse looduskaitsest.

Kalapüügi vahendid

Sügisene kalaparv

Ahven

Angerjad

Nurg ja latikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asukoht: Pärnumaa, Tõstamaa vald, Ermistu küla, Ermistu Looduskeskus.

Teemad: vesi, kalad, kalapüük, kalapüügivahendid, kalapüügieeskirjad, keskkonnakaitse.

Grupi suurus: 20 inimest

Sihtrühm:

  • lasteaed
  • 1-3 kl I kooliaste
  • 4-6 kl II kooliaste
  • 7-9 kl III kooliaste
  • gümnaasium
  • täiskasvanud

Programmi läbiviija: Jüri Tenson

Kestvus(tundides): 1,5 h

Läbiviimise koht: Ermistu järve ääres

Toimumise aeg: aasta läbi

Juhis õpetajale: jälgida laste riietuse sobivust väliõppeks

Maksumus: 200€ ( iga järgnev laps 10€)

Info: +372 5629 7627, info@ermistu.ee.

Programmi sisu ja kestvust on eelneval kokkuleppel võimalik kohandada vastavalt sihtgrupi vajadustele.