Kalade uurimine

Kirjeldus: Kalade uurimise programmis tutvutakse Eesti kalanduse ja kalaliikidega. Uurimisobjektideks on värsked Ermistu järve kalad: ahven, särg, latikas, haug. Lisaks veel tähtsamad merekalad: kilu, räim, koha, tuulehaug ning püsipreparaadid kalade ehituse kohta.

Praktilise tööna iga osaleja lahkab 1-2 kala. Uuritakse kalade välis- ja siseehitust. Arutletakse, millised on kalade seosed teiste organismidega ja kuidas inimtegevus neid mõjutab.

Tutvutakse üldiselt kalapüügieeskirjadega.

Arutletakse, miks on kalatoidud inimese tervisele kasulikud.

Kalade lahkamine

Erinevad kalaliigid

Praktikum

Sügisene kalaparv

Nurg ja latikas

Ermistu ahven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asukoht: Pärnumaa, Tõstamaa vald, Ermistu küla, Ermistu Looduskeskus.

Teemad: keskkonnakaitse, vesi, kalad, kalapüük, kalatoidud.

Sihtrühm:

  • lasteaed
  • 1-3 kl, I kooliaste
  • 4-6 kl, II kooliaste
  • 7-9 kl III kooliaste
  • gümnaasium
  • täiskasvanud

Programmi läbiviija: Ermistu Loodusmaja.

Kestvus (tundides): 1,5h

Maksimaalne grupi suurus: 20 inimest

Läbiviimise koht: õues ja ruumis

Toimumise aeg: aasta läbi

Juhis õpetajale: jälgida, et lastel oleks sobiv riietus väliõppeks

Maksumus: 200€ (iga järgnev laps 10€)

Lisainfo: +372 5629 7627, info@ermistu.ee.

Programmi sisu ja kestvust on eelneval kokkuleppel võimalik kohandada vastavalt sihtgrupi vajadustele.