Aktiivne loodusõpe

Ermistu Looduskeskus ootab kõiki loodushuvilisi tutvuma meid ümbritsevaga, nii maal kui vees. Koolidele ning lasteaedadele suunatud õppeprogrammid on praktilised, kooli õppekava täiendavad programmid ning tõstavad keskkonnateadlikkust ja õpetavad tundma erinevaid looduse uurimise meetodeid ja vahendeid.  Siinne mitmekesine loodus ja asukoht on loonud kõik eeldused praktiliste loodusteadmiste kogumiseks ja jagamiseks.

Ermistu Looduskeskus asub Ermistu järve kaldal. Programmis “Ermistu järv” tutvustatakse Ermistu järve ajalugu, taimestikku ja loomastikku ning ravimuda. Viimast peetakse Ermistu suureks rikkuseks – 1995. aastal tunnistati Ermistu järvemuda ravimudaks. Edelaosas esineb rohkesti ujuvaid saari. Maastikku iseloomustab puutumata loodus, hõre asustatus, vaikus ja rahu.

Pärnumaa ja Lääne-Eesti suurim järv Ermistu on kalarikas. Õppeprogrammid “Kalapüügi algõpe” ning “Kalade uurimine” viivad õpilased kalastusmaailma, tutvustades erinevaid kalaliike ning püügivõtteid.

Järve ümbritsevad sood ja rabad, kus leidub sobivaid tingimusi väga eripalgelise elustiiliga lindudele-loomadele ning aina enam kohtab siin järvesisest taimestikku. “Veetaimede” programm annab võimaluse sõita parvega järvele ning koguda erinevaid proove, mida hiljem vaadelda mikroskoobiga.  Vee peal huvireise tehes võib kohata väikseid roosaarekesi. Hoogsat taimekasvu tervitavad paljud veelinnud: sookurg, hallhani, kühmnokkluik, sinikael-part jt. “Veekogu loomastik” on ekskursioon veekogu äärde, kus uuritakse veekogu üldist olukorda ning tehakse lihtsamaid mõõtmisi.

Talvine programm “Lume ja jää elustik” on mänguline õppepäev lumisel kaldal ning jääpeegliga kaunistatud järvel. Uudistatakse kõike, mis silma all nähtamatu ning räägitakse talvest üleüldisemalt.

Kopratamm

Sügisene kalaparv

Ermistu luigepere

Sinivetikad

Orav uudistamas

Talvine külaline